Pažnja - Multi-Mam RS

Dobrodošli na ovaj sajt, kojem pripada i rukovodi BioClin ili/i BioClin-ov pomoćne, pripojene ili srodna kompanija (tokom ovim Uslova korišćenja ‘BIoClin’ podrazumeva kolektivno BioClin, Inc. i njegove pomoćne, pripojene ili srodne kompanije) (‘sajt’). BioClin održava sajt kao servis korisnicima, subjekat pratećih odnosa i uslova koji se tiču korišćenja sajta (‘Uslovi korišćenja’). Kada koristite sajt, vi prohvatate uslove korišćenja; ako se ne složite sa Uslovima korišćenja ne možete koristiti sajt. BioClin zadržava pravo da periodično modifikuje sadržaj na sajtu i Uslove korišenja a da vi niste prethodno primetili.
Korišćenje sadržaja na sajtu
Možete da pregledate, preuzmete i odštampate sadržaj sa sajta uz sledeće uslove: (a) sadržaj može da se koristi isključivo u informativne svrhe; i (b) sadržaj ne sme da se modifikuje ili promenjen na bilo koji način. Ne smete da objavljujete, distibuirate, pripremate delove rada, ili koristite sadržaj osim kako je ovde eksplicitno dozvoljeno.

Ne povezivati sajtove ili iskorišćavate tehnologije povezivanja (frame-ovanja) sajtova da biste priložili bilo kakav zaštitni znak, logo, ili druge vlasničke informacije (uključujući slike, tekst, izgled ili forma stranice) BioClin-u bez isključivo napisanog pristanka BioClin-a. Ne koristiti meta oznake ili bilo koji drugi ’skriveni tekst’ koji iskorištava ime i zaštitne znakove BioClin-a bez isključivo napisanog pristanka BioClin-a. Ne koristiti logo BioClin-a ili druge vlasničku grafiku ili zaštitne znakove kao deo linkova bez isključivo napisanog pristanka.

Ne posedujete bilo kakvo pravo svojine na bilo kakav sadržaj na sajtu. Bilo kakvo neovlašćeno korišćenje može dovesti do BioClin-ove legalnog procedure.

Sve izjave u okviru sajta vezane za buduće iglede BioClin-a su ‘dalekovidne izjave’ pod okriljem zakona Federalnog obezbeđenja. Ne postoji osiguranje da će budući rezultati biti postignuti i da će se stvarni rezultati razlikovati materijalno od prognoze, procena i sumiranih informacija u okviru sajta. Bitni faktori koji bi mogli prouzrokovati materijalne razlike su uključeni ali nisu ograničeni faktorima razmotrenim u BioClin-ovim SEC dodacima.
Pregledi, Komentari, Komunikacije, I Ostali Sadržaj
Možete izložiti komentare i omogućiti dodatni ostali sadržaj sve dok taj sadržaj nije nepristojan, protivzakonit, preteći, ili klevetnički, i sve dok sadržaj ne ugrožava privatnost ili narušava intelektualnu svojinu trećeg lica. Dodatno, takav sadržaj ne sme da sadrži viruse softvera, masovna slanja, lanac slova, ili bilo kakav oblik ‘spama’.
Ne upotrebljavati lažnu e-mail adresu, imitirati nečiji identitet ili biće, ili na bilo koji način pogrešno uputiti u poreklo informacije.

Izlaganjem informacija, dozvoljavate BioClin-u neisključivo, besplatno, perpetualno, neopozivo i potpuno podlicencirano pravo na umnožavanje, korišćenje, modifikovanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, pravljenje derivatnog rada, distribuciju i prikazivanje takvih informacija širom sveta u okviru bilo kojih medija. Izlaganjem informacija, takođe prikazujete i garantujete da je sadržaj tačan; da posedujete ili imate dozvolu za korišćenje sadržaja; i da korišćenje sadržaja neće povrediti bilo koju osobu ili biće.
BioClin-ovi Ponuđeni Proizvodi i Usluge na Sajtu
BioClin nudi proizvode i usluge na sajtu. Kada prihvatite da koristite proizvod ili uslugu od BioClin-a na sajtu, prihvatate specifičan dogovor uz proizvod ili uslugu. Vaše korišćenje takvog proizvoda ili servisa ponuđenog na sajtu je regulisano odnosima i uslovima korišćenja u dogovoru za taj proizvod ili servis. Osim ako je omogućeno u tom dogovoru. BioClin ne ovlašćuje da je bilo koji opis proizvoda ili sadržaja u okviru ovog sajta tačan, trenutan, pouzdan, komletan ili bez greške.

BioClin nastoji da sarađuje sa partnerima i potrošačima na fer i prijateljski način. U slučaju pritužbi, BioClin nastoji rešiti pitanja na civilizovan i prijateljski način.
U retkim slučajevima kada je potrebna intervencija od treće strane, molimo kontaktirajte platformu ODR (Online Dispute Resolution).