Može li nicanje zuba da izazove visoku temperaturu? - Multi-Mam RS


Može li nicanje zuba da izazove visoku temperaturu?

Nicanje zuba uglavnom počinje oko 6 meseci starosti. Iako je redosled pojavljivanja zuba uvek isti, vremenski periodi se jako razlikuju u zavisnosti od deteta, pa ne bi trebalo da vas zabrine ako vašoj tromesečnoj bebi počnu da nicaju zubi. Većina beba dobije sve mlečne zube do kraja treće godine. Oko 6 godina strarosti, mlečni zubi se polaku zamenjuju stalnim. Ovaj proces može da potraje neko vreme, sve dok se ne pojave umnjaci do između 17 i 21 godine starosti.

Nicanje zuba može da bude jako neprijatno kako za bebu tako i za roditelje. Obično počinje 4 dana pre nego što zub izbije kroz desni i traje još 3 dana nakon toga. Tokom ovog perioda, vaša beba može da pokazuje različite simptome uključujući balavljenje, iziritiranost, griženje, trljanje desni, sisanje, smanjenu želju za čvrstom hranom itd.

Visoka temperatura nije znak nicanje zuba

Postoji stari mit koji kruži među roditeljima koji kaže da visoka temperature može da se poveže sa nicanjem zuba.

Blago povišena temperature može da se pojavi tokom procesa izbijanja zuba. To može da se desi dan pre nego što zub probije desni. Međutim, svaka temperatura viša od 38.9 °C ili 102 °F ne bi trebalo da se uzme u obzir kao nuspojava nicanja zuba, već kao zabrinjavajući simptom koji treba da pogleda pedijatar vaše bebe.

Neki roditelji povezuju simptome kao curenje nosa ili kašalj sa nicanjem zuba, iako su ovo tipični simptomi prehlade.

Iako se i roditelji i eksperti ponekada ne slažu sa time koje su normalne nuspojave nicanja zuba, svi se slažu u vezi jednog. Svaki ozbiljan simptom ne treba da se ignoriše i da se prepiše izbijanju zuba. Stoga, ako vaša beba pokaže neke od sledećih simptoma tokom nicanja zuba:

  • Temperatura viša od 38.9 °C ili 102 °F
  • Kašalj
  • Curenja nosa
  • Smanjeno mokrenje
  • Povraćanje
  • Ozbiljna dijareja

Kontaktirajte vašeg lekara. Ovi simptomi mogu da budu znaci infekcije i zahtevaju medicinku pažnju da bi se omogućio odgovarajući tretman.