2QR kompleks: Prirodna pomoć aktivinog sastojka 2QR - Multi-Mam RS

Prirodna pomoć aktivinog sastojka 2QR

2QR (‘to cure’-‘lečiti’) revolucionarna, globalno patentirana inovacija za rešavanje problema sa bakterijama. 2QR kompleks polisaharid je ekstrahovan iz aktivnih sastojaka specifične aloe biljke – Aloe Barbadensis Miller.

Kako 2QR funkcioniše?

 • 2QR polisaharidi imaju jednistevnu sposobnost da se vežu za adhezine na ćelijskoj membrani patogenih mikroorganizama.
 • 2QR sprečava vezivanje bakterija za mucinske proteine tkiva jer fizički blokira njihovo adhezivno svojstvo.
 • Adhezija 2QR polidaharida na ćelije membrane efektivno neutrališe patogene bakterije.
 • Molekularni mehanizam vezivanja 2QR za adhezine na ćelijskoj membrane se dešava putem lektinske interakcije (slaba povezanost površina preko intermolekulskih veza ) a ne jonske ili kovalentne veze.

Ovaj proces se zasniva na fizičkom principu a ne hemijskim vezama. Ovaj način delovanja nema negativan uticaj na korisne laktobacile.

Osobine 2QR

 • 2QR je jako efektivan u neutralizaciji širokog spektra štetnih mikroba
 • Je idealna i inovativna osnova za balans i kontrolu mikroba
 • Ima jasnu i veliku prednost u odnosu na antiseptike i antibiotike
 • Se može koristiti pored lekova, bez ograničenja u kvantitetu ili učestalosti
 • Je apsolutno bezbedan i prirodan
 • Ne utiče na korisne bakterije kao što je Lactobacilli
 • Stimuliše regeneraciju tkiva i podstiče prirodni proces oporavka
  Normalizuje prirodnu floru kože, vagine, oralne šupljine, itd.